Ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczy Veteris
„Młodość wszystko wie, wiek średni we wszystko wątpi, Starość we wszystko wierzy...„Oskar Wilde
Ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczy Veteris 21-050 Piaski Bystrzejowice Drugie 77B

                                                                               

 

Pacjentami Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego VETERIS opiekuje się Artur Danieluk - lekarz specjalista z dużym stażem z zakresu medycyny rodzinnej oraz geriatrii – bezpośrednio nadzoruje i monitoruje on pracę całego personelu medycznego ośrodka.

Do jego obowiązków należą :

 • kwalifikacja pacjentów przed przyjęciem - planowanie zakresu opieki nad pacjentem podczas pobytu
 • zebranie wywiadu, badanie pacjenta oraz prowadzenie jego dokumentacji medycznej
 • wizyty lekarsko-pielęgniarskie
 • zlecanie badań diagnostycznych, zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych
 • systematyczna ocena stanu chorego
 • codzienna analiza kart i raportów pielęgniarskich oraz kart opiekunów
 • ocena stanu odżywienia, nawodnienia oraz zagrożeń

W razie potrzeby przeprowadzane są dodatkowo płatne konsultacje specjalistyczne przez lekarzy specjalistów z lubelskich ośrodków klinicznych.
Każdy pacjent przyjmowany do Domu Opieki VETERIS ma wykonaną tzw. Całościową Ocenę Geriatryczną (COG). 
Jest to wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, którego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia dobrostanu (wg definicji zdrowia WHO), ustalenie priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych, potrzeb i możliwości zapewnienia dalszego leczenia i rehabilitacji/opieki, określenie zdolności osoby starszej do samodzielnego funkcjonowania oraz ustalenie potrzeb zdrowotnych, psychologicznych i socjalnych. 
COG jest przeprowadzana przez zespół - lekarz, rehabilitant, pielęgniarka we współpracy z rodziną chorego.
COG obejmuje - ocenę stanu czynnościowego, ocenę stanu zdrowia fizycznego, funkcji umysłowych, ocenę socjalno-środowiskową.

Strefy oraz narzędzia oceny geriatrycznej:

 • ocena stanu funkcjonalnego: 
 • ocena podstawowych czynności życia codziennego: skala ADL wg  Katza lub skala Barthel
 • ocena złożonych czynności życia codziennego: skala IADL wg  Lawtona
 • ocena ryzyka upadku - ocena chodu i równowagi - test TUG (Time Up & Go) lub test Tinetti
 • ocena stanu emocjonalnego - ocena zaburzeń nastroju (depresji) -  skala GDS wg Yesavage’a
 • ocena zaburzeń poznawczych: pamięć i funkcje poznawcze: test MMSE, test rysowania zegara  (CDT), MoCA, ACE-R  jakościowe zaburzenia świadomości - majaczenie: skala DOS,  CAM
 • ocena ryzyka odleżyn: skala Norton, skala Braden
 • ocena stanu odżywienia i ewentualnego zagrożenia niedożywieniem -  skala MNA
 • ocena wielochorobowości i wielolekowości
 • inne skale służące do oceny stanu zdrowia lub ryzyka wystąpienia zdarzeń (np. krwawienia, udaru niedokrwiennego, itp.)

Skale Barthel, Norton oraz MNA są wykonywane podczas przyjęcia pacjenta wspólnie z Rodziną (opiekunem pacjenta).
Stosowanie COG u wszystkich pacjentów pozwala na ustalenie zakresu problemów, które należy wziąć pod uwagę w postępowaniu terapeutycznym z pacjentem.

Po wykonaniu COG oraz interpretacji wyników następuje:

 • ustalenie celów interwencji i opieki - czego pacjent najbardziej potrzebuje 
 • ustalenie możliwości poprawy - jakie są dostępne środki, w jakim stopniu zadanie jest wykonalne
 • ustalenie planu działania – podział zadań między członków zespołu
 • regularna kontrola efektów - czy następuje oczekiwana poprawa oraz czy obecny plan wymaga zmiany.

Efekty stosowania COG są wymierne - świadczą o tym przypadki pacjentów przyjmowanych do opieki w bardzo złym stanie, którzy w chwili obecnej - po zastosowanym procesie diagnostyczno - terapeutycznym - obecnie funkcjonują samodzielnie w warunkach domowych.

Zajmujemy się wszelkimi stanami chorobowymi dotyczącymi populacji +65 a w szczególności:

 • diagnostyką oraz leczeniem otępień (choroba Alzheimera, otępienie w chorobie Parkinsona, z ciałami Levy;ego, zwyrodnienie czołowo - skroniowe, otępienie naczyniopochodne)
 • choroba Parkinsona - leczenie oraz rehabilitacja
 • stany po udarach mózgu - leczenie i rehabilitacja
 • stanu po operacjach ortopedycznych - endoprotezy stawów biodrowych, kolanowych, stany po złamaniach szyjki kości udowej, itp.) - rehabilitacja i usprawnianie
 • pacjenci paliatywni - z chorobami nowotworowymi, z bólem 
 • pacjenci w stanie wegetatywnym, w śpiączce
 • leczeniem odleżyn
 • leczeniem pacjentów z zaburzeniami odżywiania - współpracujemy z regionalnymi poradniami leczenia żywieniowego; prowadzimy pacjentów z PEG karmionych dietą przemysłową
 • pacjentami z łagodnymi zaburzeniami psychiatrycznymi przebiegającymi bez agresji
 • pacjentami z nietrzymaniem moczu i stolca
 • pacjentami ze stomią
 • pacjentami dializowanymi 
 • pacjentami z niewydolnością oddechową (respirator)
 • pacjentami z rurką tracheostomijną.

Przyjmujemy pacjentów po przebyciu COVID19 na pobyty rehabilitacyjne.

 

 

                                                                            

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij